Tanderosie

Het begrip “erosie” is afgeleid van het Latijnse “erosio” dat staat voor “aangevreten worden”. In de geologie verwijst het begrip naar het slijten en uithollen van rotsen of andere natuurlijke materialen door water of wind.

In de tandheelkunde betekent tanderosie het onomkeerbare verlies van tandweefsel dat wordt veroorzaakt door direct contact met zuren. Het gaat hierbij met name om zure drankjes en zuren die in voedingsmiddelen zitten, of om

zuren die door oprisping vanuit de maag in de mond terechtkomen. Doordat de zuren in contact komen met onze tanden en kiezen wordt het tandglazuur tijdelijk zachter. Na het gebruik van voedsel of drank, heeft het gebit tijd nodig om zich te herstellen. Het tandglazuur moet opnieuw hard worden. Maar aangezien we vaker achter elkaar eten, krijgen de tanden meestal de tijd niet meer. Daardoor krijgt tanderosie een kans. En zonder dat je het merkt, slijten de tanden. Ze worden dunner, transparanter, geler en gevoeliger voor warm en koud.

Een lage speekselproductie of het gebruik van sommige geneesmiddelen zijn risicofactoren die het erosieproces kunnen versnellen.

De meeste mensen merken niets van deze lichte vorm van erosie, omdat het de tanden niet herkenbaar verkleurt.

Lichte erosie veroorzaakt ook geen tandpijn. Als echter niets wordt gedaan aan de oorzaken van een beginnende tanderosie, kan dat leiden tot een zichtbaar verlies van tandglazuur, een verkleuring van de tanden en het ontstaan van overgevoelige tanden.

Een sterke vorm van tanderosie kenmerkt zich door:

▪    het verlies van tandglazuur en dentine

▪    de verkleuring van tanden

▪    het mogelijk ontstaan van overgevoelige tanden.

In ernstige gevallen zouden tanden zelfs behandeld moeten worden met gedeeltelijke of volledige kronen.

Risicofactoren

Afhankelijk van de oorzaak laten zich aan de hand van risicofactoren twee vormen onderscheiden: de externe en de interne risicofactoren.

Voorbeelden van externe factoren zijn:

zuurhoudende voedingsmiddelen:

Fruit, in het bijzonder citrusvruchten

Azijnhoudende voedingsmiddelen

Zure zoetigheden

zuurhoudende dranken:

▪    Cola

▪    Frisdrank

▪    Sappen

▪    Vruchtenthee/ijsthee

▪    Wijn

Medicijnen:

▪    acetylsalicylzuur

▪    ijzerpreparaten

Voorbeelden van interne factoren zijn:

maagzuur:

▪    de reflux van de maaginhoud (brandend maagzuur)

▪    een chronisch braken

▪    alcoholisme

speekseltekort,veroorzaakt door:

▪    het syndroom van Sjögren

▪    de bestraling van hoofd of hals

Tips om tanderosie te voorkomen

  • Beperk het aantal eet – en drinkmomenten.
  • Spoelen met melk of water helpt het zuur neutraliseren.
  • Neem een uur voordat je je tanden poetst geen zure voedingsmiddelen meer.
  • Gebruik een rietje zodat de tanden minder lang in aanraking komen met de zuren.
  • Gebruik een zachte tandenborstel.
  • Spoel frisdrank, vruchtensap en wijn niet te lang in de mond.
  • Laat je informeren over tanderosie door je tandarts of onze assistentes.

MOND TANDARTSENPRAKTIJKEN

Beste patiënt,

Na vele fantastische jaren het genoegen te hebben gehad om u in onze tandartspraktijk Dentomat te mogen behandelen, hebben wij voor de groei van onze praktijk besloten om deze aan te sluiten bij MOND Tandartsenpraktijken.

Wij hebben al deze jaren met veel werklust en passie voor u klaargestaan en zullen dat ook blijven doen, ondersteund door de professionele omkadering vanuit MOND én op een nieuwe locatie.

We openen op 18 mei de deuren van onze splinternieuwe praktijk in de Zuiderlaan 11 bus 12 te Waregem. Verder verandert er voor u als patiënt niets.

U kunt voor afspraken nog steeds telefonisch terecht op het nummer +32 56 60 99 11

Wij kijken alvast uit naar al het goede dat deze samenwerking in de toekomst zal brengen.

Vriendelijke groeten,

Het voltallige team van Dentomat
en MOND Tandartsenpraktijken

MOND Waregem

Zuiderlaan 11, bus 12
8790 Waregem
Tel.:+32 56 60 99 11
E-mail : info@mondwaregem.be
Bezoek onze nieuwe website: www.mondwaregem.be