Belang van routine tandencontrole

Tijdens de routine tandencontrole verwijdert de Dentomat tandarts uw tandsteen.

Wat is tandsteen?

In achtergebleven tandplak zetten zich mineralen uit het speeksel af. Die verharde laag noemt men tandsteen. Tandsteen komt het meeste voor op de achterzijde van de onderste snijtanden en de buitenkant van de bovenste

kiezen, waar de speekselklieren uitmonden. In een later stadium kan zich ook een laag vormen onder het tandvlees, uit het zicht en buiten het bereik van de tandenborstel.

Tandsteen is ruw en poreus,en bevordert de afzetting van nieuwe plak.

Dat heeft zo zijn gevolgen:

Zo kan tandsteen het tandvlees irriteren wat gingivitis veroorzaakt. Soms treedt parodontitis op,een ernstige en destructieve ontsteking van het steunweefsel van de tand.

Bovendien,verkleurt tandsteen onder invloed van thee, tabak en dergelijke.

Tandsteen hoopt zich met de tijd op en moet regelmatig verwijderd worden.

Zo krijgen de tanden hun gezonde omgeving terug en kan het steunweefsel herstellen.

Tandsteen kan alleen door de tandarts verwijderd worden.

Hoe vaak dat moet gebeuren varieert van persoon tot persoon.

Eèn à twee keer per jaar is een gemiddelde. Ga dus regelmatig op tandencontrole bij uw Dentomat tandarts.

MOND TANDARTSENPRAKTIJKEN

Beste patiënt,

Na vele fantastische jaren het genoegen te hebben gehad om u in onze tandartspraktijk Dentomat te mogen behandelen, hebben wij voor de groei van onze praktijk besloten om deze aan te sluiten bij MOND Tandartsenpraktijken.

Wij hebben al deze jaren met veel werklust en passie voor u klaargestaan en zullen dat ook blijven doen, ondersteund door de professionele omkadering vanuit MOND én op een nieuwe locatie.

We openen op 18 mei de deuren van onze splinternieuwe praktijk in de Zuiderlaan 11 bus 12 te Waregem. Verder verandert er voor u als patiënt niets.

U kunt voor afspraken nog steeds telefonisch terecht op het nummer +32 56 60 99 11

Wij kijken alvast uit naar al het goede dat deze samenwerking in de toekomst zal brengen.

Vriendelijke groeten,

Het voltallige team van Dentomat
en MOND Tandartsenpraktijken

MOND Waregem

Zuiderlaan 11, bus 12
8790 Waregem
Tel.:+32 56 60 99 11
E-mail : info@mondwaregem.be
Bezoek onze nieuwe website: www.mondwaregem.be