Kindertandheelkunde

dentomat

In onze praktijk zijn kinderen zeer welkom om stap per stap het tandartsbezoek te ervaren.
Ouders komen best vanaf de leeftijd van 2 jaar met hun kind op jaarlijkse controle. Behandelingen zijn zelden nodig op die jonge leeftijd maar tijdens dat korte onderzoek kan de tandarts de mondhygiene evalueren en indien nodig bijsturen met kind en ouder.

Daarnaast wordt de wisseling van melkgebit naar definitief gebit zo adequaat opgevolgd en kan, indien nodig, tijdig doorverwezen worden naar een orthodontist.