Paradontologie

Hans Matthys ,dentomat, Dentomat tandartsenpraktijk, tandarts waregem, tandarts ronse

Paradontitis

Tandplak op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking in de rand van het tandvlees.  Zo’n tandvleesontsteking heet gingivitis. De ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Daardoor gaat kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen.
Deze vorm van tandvleesontsteking heet parodontitis.

Tijdige behandeling kan het verlies van tanden en kiezen voorkomen. Gezonde tandvlees heeft een roze kleur en ligt stevig om tanden en kiezen. Gezond tandvlees bloedt niet bij het poetsen of het eten. De wortel zit met sterke vezels vast in het kaakbot. Het tandvlees is vastgehecht aan het kaakbot en de tanden en kiezen. Tandvlees, kaakbot en vezels vormen samen het steunweefsel van de tanden en kiezen. Dit steunweefsel heet ook wel het parodontium. De smalle spleet tussen tandvlees en tanden en kiezen heet de pocket. Bij gezond tandvlees is de pocket ondiep ( hooguit 3mm ).

De meeste volwassenen krijgen er in hun leven mee te maken. In het begin vaak zonder het zelf te merken. Parodontitis ontstaat door bacteriën en hun giftige stoffen die voldoende ruimte en tijd hebben om zich te vermeerderen. Dat doen ze het liefst in de holten tussen de tanden of kiezen en het tandvlees. Zo ontstaat tandplaque, een laagje op de tanden met veel bacteriën.

Wanneer plaque niet wordt weggehaald door te poetsen en te flossen, zetten zich mineralen in de plaque af en ontstaat er tandsteen. Door de ruwe oppervlak structuur is tandsteen een ideale basis voor meerdere plaquelagen. Omdat tandsteen zich heel sterk aan de oppervlakken van tanden en kiezen hecht, is een normale tandenborstel niet meer voldoende. He gebit moet worden schoongemaakt door een tandarts. Anders kan de ontsteking zich verder uitbreiden.

Het gevolg: als parodontitis de kans krijgt om zich uit te breiden, kunnen het kaakbot en de aanhechtingsvezels worden afgebroken.

In een gevorderd stadium van parodontitis ontstaan er klachten. Die gaan gepaard met het los staan van tanden en kiezen of het ontstaan van ruimte daartussen. Bij terugtrekkend tandvlees komen de wortels gedeeltelijk bloot te liggen waardoor de tanden en kiezen bij poetsen erg gevoelig worden. Alsook bij nuttigen van warme,koude,zoete of zure dranken en gerechten.

Andere gezondheidsrisico’s:

Uit onderzoek blijkt dat een chronische (langdurige of blijvende ) ontsteking tot ziekten van hart en bloedvaten kan leiden, want de ziektekiemen van parodontitis blijven niet alleen in de mondholte. Bacteriën en hun giftige stoffen kunnen via het parodontium in de bloedsomloop terechtkomen en vormen daardoor een gevaar voor het hele lichaam. Het immuunsysteem wordt ingeschakeld en probeert de ziektekiemen onschadelijk te maken.

Wanneer de ontsteking niet wordt behandelt, blijven de afweercellen actief. Zo kan het komen dat mensen met parodontitis een groter risico lopen op ziekten van hart-en bloedvaten, zoals hartinfarcten of beroerten. Niet iedereen krijgt parodontitis. Van persoon tot persoon zijn er verschillende soorten en aantallen bacteriën die in de tandplak voorkomen.

De agressiviteit van die bacteriën kan sterk verschillen. De tandplak van de ene persoon zal daardoor veel schadelijker zijn dan die van een ander. Ook de algemene weerstand tegen bacteriën in de tandplak speelt een belangrijke rol.

Parodontitis komt vaker voor bij rokers dan bij niet rokers. Ook reageren de rokers minder goed op de behandeling van parodontitis dan niet rokers.

Stress kan de afweer van de lichaam onderdrukken. Daardoor neemt de kans op het ontstaan van parodontitis toe en kunnen de nadelige gevolgen van parodontitis groter zijn.

Ook zwangerschap, verschillende ziekten en medicijnengebruik kunnen invloed hebben op parodontitis.

Het is zeer belangrijk dat de tandarts en het personeel op de hoogte zijn (en blijven) van uw gezondheid.

Stappen van de behandeling

▪    Onderzoek: klinisch en radiologisch.

▪    Behandeling: Parodontose voorbehandeling met realisatie van goede mondverzorging, verwijdering van plaque en tandsteen. Instructies mondhygiëne.

▪    Herstel: Chirurgische behandeling bij grotere defecten kan ook botvervangingsmateriaal worden gebruikt.

▪    Herbeoordeling: Parodontium status: Gezond:

Nazorg:  – controle mondhygiëne

– controle parodontium

– gebitsreiniging

Rest: Ontsteking: -operatieve behandeling ( flap operatie ).

Onderzoek en behandelplan:klinisch en radiografisch

Het belangrijkste doel van een behandeling tegen parodontitis is genezing van van de ontsteking.

De behandeling begint pas nadat de patiënt voldoende informatie heeft gekregen over de beste manier om zijn of haar gebit schoon te houden, ook op plekken die moeilijk toegankelijk zijn,zoals de ruimten tussen de tanden en kiezen.

Dan wordt het gebit professioneel schoongemaakt,zodat ook harde gebitsaanslag grondig wordt verwijderd. Dit gebeurt boven het tandvlees en ook goed onder de rand van het tandvlees.

Wanneer deze bewerking van het wortel van de tand of kies onvoldoende is, moet het gebit tijdens een operatie worden schoongemaakt.

Ontsteking van het tandvlees wordt met een pocketsonde opgespoord.

De pocketsonde wordt hiertoe in de pocket geschoven: als daarbij een (kleine) bloeding optreedt, is het tandvlees ontstoken.

Door de pockets rondom alle tanden en kiezen te onderzoeken, kan worden vastgesteld waar het tandvlees gezond en waar het ontstoken is.

Met hulp van röntgenfoto’s wordt vastgesteld of, en hoeveel, kaakbot verloren is gegaan door de ontsteking in het tandvlees.

Er wordt ook vastgesteld of tanden en kiezen losstaan door het botverlies, of het tandvlees is teruggetrokken en waar tandplak en tandsteen op de tanden en kiezen zit.

Met al deze gegevens bepaalt de tandarts welke tanden en kiezen wel,misschien,of niet meer te behouden zijn.

De tandarts bespreekt met u het voorstel voor de behandeling en de volgorde waarin die zal worden uitgevoerd.

Behandeling mondhygiëne en gebitsreiniging

Bij parodontitis zit er tandplak boven de tandvleesrand en onder de tandvleesrand (in de verdiepte pockets).

U dient de tandplak die boven de tandvleesrand zit zelf elke dag te verwijderen door een goede mondhygiëne.

Met een tandenborstel kunt u de tandplak wegpoetsen. De tandplak die tussen de taanden en kiezen zit, moet u met andere hulpmiddelen weghalen, zoals ragers of floss.

Onze assistentes zullen u vertellen welke hulpmiddelen voor uw gebit geschikt zijn en zij zullen u het gebruik ervan demonstreren.

Tandplak en tandsteen in verdiepte pockets kunt u niet zelf verwijderen. Daarvoor zijn er speciale instrumenten nodig en daarom wordt dit door de tandarts gedaan. Dit wordt gebitsreiniging genoemd.

Door de combinatie van een goede mondhygiëne en de gebitsreiniging verdwijnt de ontsteking en hecht het gezonde tandvlees zich vast aan de tanden en kiezen terug.

Het verloren kaakbot groeit helaas niet meer aan. De tandhalzen zijn soms tijdelijk gevoelig door de behandeling.

Daarom is het zeer belangrijk om elke dag de mondhygiëne goed uit te voeren en de instructies te volgen, om een nieuwe ontsteking te voorkomen.

Herbeoordeling gezond of rest-ontsteking

Door de combinatie van een goede mondhygiëne en gebitsreiniging kan parodontitis genezen.

Enkele maanden na de instructies mondhygiëne en de gebitsreiniging onderzoekt de tandarts bij welke tanden en kiezen nog parodontitis aanwezig is.

Als er nog parodontitis gevonden wordt, komt dat omdat er nog tandplak en tandsteen boven en/of onder (in de diepe pockets) de tandvleesrand zit.

Tandplak en tandsteen boven de tandvleesrand zijn het gevolg van een onvoldoende mondhygiëne.

Als er nog tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets zit, komt dit vaak doordat de tandarts de erg diepe of moeilijk bereikbare pockets niet volledig kan reinigen.

Om deze plaatsen goed te kunnen reinigen, is het nodig dat de tandarts een operatieve behandeling (flap-operatie) uitvoert.

Flap-operatie

Bij een flap operatie maakt de tandarts, onder plaatselijke verdoving, het tandvlees los en schuift het opzij. Daarna wordt het ontstoken weefsel weggehaald.

De tanden en kiezen zijn dan goed zichtbaar en bereikbaar. Daardoor kan de tandarts de tandplak en het tandsteen die na de gebitsreiniging zijn achtergebleven goed verwijderen. Waar nodig wordt de rand van het aangetaste kaakbot bijgewerkt.  Op het einde hecht de tandarts het tandvlees weer rond de tanden en kiezen vast.

Een week na de flap-operatie worden de hechtingen verwijderd. Een week later is de wond meestal genezen.
Doordat na de flap-operatie geen tandplak en tandsteen meer op de tanden en kiezen zit, verdwijnt de ontsteking en hecht het gezonde tandvlees zich aan de tanden en kiezen.
De parodontitis is verdwenen.

Gezond: nazorg

Het doel van de behandeling van parodontitis is om uw tanden en kiezen te behouden. Dat kan alleen als u elke dag alle tandplak van de tanden en kiezen verwijdert. Een goede mondhygiëne is niet alleen tijdens de behandeling noodzakelijk, maar vormt daarna de basis voor een gezonde toekomst.

Bij de nazorg behandelingen verwijdert de tandarts tandplak en tandsteen, daarna stelt hij vast wanneer een volgende afspraak nodig is.

MOND TANDARTSENPRAKTIJKEN

Beste patiënt,

Na vele fantastische jaren het genoegen te hebben gehad om u in onze tandartspraktijk Dentomat te mogen behandelen, hebben wij voor de groei van onze praktijk besloten om deze aan te sluiten bij MOND Tandartsenpraktijken.

Wij hebben al deze jaren met veel werklust en passie voor u klaargestaan en zullen dat ook blijven doen, ondersteund door de professionele omkadering vanuit MOND én op een nieuwe locatie.

We openen op 18 mei de deuren van onze splinternieuwe praktijk in de Zuiderlaan 11 bus 12 te Waregem. Verder verandert er voor u als patiënt niets.

U kunt voor afspraken nog steeds telefonisch terecht op het nummer +32 56 60 99 11

Wij kijken alvast uit naar al het goede dat deze samenwerking in de toekomst zal brengen.

Vriendelijke groeten,

Het voltallige team van Dentomat
en MOND Tandartsenpraktijken

MOND Waregem

Zuiderlaan 11, bus 12
8790 Waregem
Tel.:+32 56 60 99 11
E-mail : info@mondwaregem.be
Bezoek onze nieuwe website: www.mondwaregem.be