Kindertandheelkunde
dentomat

In onze praktijk zijn kinderen zeer welkom om stap per stap het tandartsbezoek te ervaren.
Ouders komen best vanaf de leeftijd van 2 jaar met hun kind op jaarlijkse controle. Behandelingen zijn zelden nodig op die jonge leeftijd maar tijdens dat korte onderzoek kan de tandarts de mondhygiene evalueren en indien nodig bijsturen met kind en ouder.

Daarnaast wordt de wisseling van melkgebit naar definitief gebit zo adequaat opgevolgd en kan, indien nodig, tijdig doorverwezen worden naar een orthodontist.

MOND TANDARTSENPRAKTIJKEN

Beste patiënt,

Na vele fantastische jaren het genoegen te hebben gehad om u in onze tandartspraktijk Dentomat te mogen behandelen, hebben wij voor de groei van onze praktijk besloten om deze aan te sluiten bij MOND Tandartsenpraktijken.

Wij hebben al deze jaren met veel werklust en passie voor u klaargestaan en zullen dat ook blijven doen, ondersteund door de professionele omkadering vanuit MOND én op een nieuwe locatie.

We openen op 18 mei de deuren van onze splinternieuwe praktijk in de Zuiderlaan 11 bus 12 te Waregem. Verder verandert er voor u als patiënt niets.

U kunt voor afspraken nog steeds telefonisch terecht op het nummer +32 56 60 99 11

Wij kijken alvast uit naar al het goede dat deze samenwerking in de toekomst zal brengen.

Vriendelijke groeten,

Het voltallige team van Dentomat
en MOND Tandartsenpraktijken

MOND Waregem

Zuiderlaan 11, bus 12
8790 Waregem
Tel.:+32 56 60 99 11
E-mail : info@mondwaregem.be
Bezoek onze nieuwe website: www.mondwaregem.be